Poslání a cíle

Cíle

Cíle spolku byly vytyčeny na přípravném setkání v dubnu 2013 a jsou následující:

Hlavním cílem spolku je zejména vzájemná pomoc jeho členů mezi sebou, se zaměřením na praktickou biodynamickou zemědělskou práci. Členy by se měli stát zejména zemědělci, ale i ostatní přátelé biodynamiky, kteří mají praktický vztah k zemědělství a chtějí podle svých sil pomoci. Předpokladem členství ve spolku je vzájemná důvěra a svépomoc.

V rámci této vzájemné pomoci má být zahrnuto následující:

- vzdělávání a osvěta,

- publikační činnost a práce s původní literaturou,

- pořádání setkávání, besed a zejména každoročních preparátových seminářů,

- podpora zemědělských podniků,

- praktické poradenství (včetně poradenství pro přechod na biodynamické zemědělství), pomoc s certifikací podle směrnic Demeter International a s podporou odbytu.


Poslání

Český spolek pro biodynamické zemědělství nese jméno po Přemyslu Oráči, který byl dle legendy zakladatelem panovnické přemyslovské dynastie. Z té pocházeli také sv. Václav, patron české země, stejně jako římský císař a český král Karel IV. - tito panovníci se sami věnovali zemědělské činnosti, která je službou pro zemi i pro lidi. Spolek pro biodynamické zemědělství Přemysl navazuje na tento odkaz a chce jej dále rozvíjet na základě antroposofie Rudolfa Steinera.

Spolek má podporu Zemědělské sekce při Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu, české Anthroposofické společnosti i mezinárodního sdružení Demeter International.