Směrnice Demeter

Aktualizované směrnice Demeter (překlad Ing. Radomil Hradil):