Co je biodynamické zemědělství


Biologicko-dynamické zemědělství jako celostní přístup k péči o zemi má své kořeny v antroposofii Dr. Rudolfa Steinera a jeho přednáškách pro zemědělce ve slezských Kobeřicích z roku 1924. Jedná se o první tzv. ekologické zemědělství vůbec. Antroposofičtí zemědělci, chemici, biologové, astronomové a další odborníci se po dlouhá desetiletí zabývali a dodnes zabývají výzkumem úrodnosti půdy a vlivů na ni. Biologicko-dynamické zemědělce ve světě sjednocuje Zemědělská sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu, kde se každoročně konají zemědělská setkání a konference se stovkami účastníků z desítek zemí všech kontinentů.

Tématu biodynamického zemědělství se na českém internetu věnuje již více stránek. Níže naleznete odkazy na seriozní stránky, které obsahují různé zajímavé, více i méně odborné texty i základní literaturu k úvodnímu seznámení s biodynamickým zemědělstvím:


Biodynamika.cz

Starší rozcestník (2006) Petra Staňka obsahující články, překlady, vlastní zkušenosti i seznam literatury k biodynamickému zemědělství.


Biospotřebitel.cz

Část stránek věnovaná tzv. "alternativním" zemědělským systémům, kam bývá řazeno i biodynamické zemědělství. Text napsal známý překladatel antroposofické literatury a přednášející na téma ekologického a biodynamického zemědělství, Ing. Radomil Hradil.


Bioinstitut.cz

Část stránek obsahující odborné texty a přehledy k biodynamickému zemědělství - časopis Valeriana, aktualizované směrnice Demeter a odkazy na další literaturu. Zájemci o biodynamické zemědělství se mohou obrátit na ekologickou poradkyni a všestrannou propagátorku udržitelných forem hospodaření Ing. Alenu Malíkovou.Video:

ČT Náš venkov: biodynamické zemědělství - letmé nahlédnutí do hospodářství na Farmě Kout ve Fořtu, které vede dlouholetý biodynamický zemědělec Joachim Dutschke, a na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech, kde je zemědělství propojené s prací v sociální oblasti.