O spolku

Český spolek pro biodynamické zemědělství navazuje na více než dvacetileté úsilí mnoha zemědělských odborníků o popularizaci a rozšíření biodynamického způsobu hospodaření. Logickým vyústěním těchto snah bylo i fyzické založení spolku, jež se začalo rodit na jaře roku 2013.

Na výzvu Petra Janáta Dolisty, který se ze statku Dottenfelderhof čerstvě navrátil do vlasti, se v Centru Tabor v Nové Vsi nad Popelkou sešla skupinka zakládajících členů - zemědělců (Jiří Urban, Joachim Dutschke, Petr Janát Dolista, Robert Harmer, Roman Kalmus, Denisa Niederlová - právnička) s chutí začít s novou iniciativou. Ti napnuli základní osnovu pro setkání širšího kruhu biodynamicky hospodařících jednotlivců, firem a dlouholetých příznivců biodynamického zemědělství.

Společnou výzvou pak vyzvali své biodynamicky hospodařící či usilující kolegy k setkání na ustavující schůzi historicky prvního biodynamického spolku v českých zemích. Jako místo setkání byla z praktických důvodů zvolena pro všechny snadno dostupná Praha.
Ustavující schůze sdružení se konala na Sv. Jana dne 24. 6. 2013 v hostitelské Akademii sociálního umění Tabor. Zúčastnili se mnozí z pozvaných zástupců biodynamických aktivit v České republice. Na této schůzi byl zvolen přípravný výbor, který měl zajistit úřední náležitosti k registraci sdružení. Výbor připravil po připomínkách účastníků dokumenty k registraci a doručil je na patřičná místa.

Přemysl - spolek pro biodynamické zemědělství byl jako občanské sdružení zaregistrován u Ministerstva vnitra dne 16.7.2013 pod číslem jednacím VS/1-1/93905/13-R.

Dalším krokem ve zrodu českého biodynamického spolku byla zakládající valná hromada, jejíž datum bylo symbolicky zvoleno na den svátku sv. Václava, patrona české země (a jednoho ze slavných českých vladařů - zemědělců). Členy se staly jak provozy usilující o získání certifikace Demeter, tak také provozy hospodařící biodynamicky, které o Demeter neusilují, dále jednotliví zemědělci a dlouhodobí podporovatelé biodynamického zemědělství. První valná hromada zvolila radu sdružení a určila plán činnosti do konce roku včetně rámcového rozpočtu.

Na základě valné hromady zahájila rada sdružení svoji činnost - začaly se připravovat potřebné dokumenty a chystat dohodnutá setkání. První příležitostí pro návštěvu biodynamického statku byla pozvánka - tehdy ještě nečlena - podniku Bemagro na již tradiční setkání s přednáškami (R.Hradil, G.Dostálková, P.Janát Dolista) a prohlídkou hospodářství.

Předvánoční setkání spolku se pak konalo v Nové Vsi nad Popelkou - neslo se v přátelském duchu a bylo zakončeno svátečně, divadelním představením lidových podkrkonošských her - prvním z řady představení, která následovala na statcích Ekočas, Farma Kout a Bemagro a každoročně se opakují. Vánoční hry i další hry ke svátkům v roce, stejně jako různé tradiční oslavy, neodmyslitelně patří k folkloru a kultuře biodynamických hospodářství a stanou se snad také jednou z neodmyslitelných součástí života spolku Přemysl.

Výše uvedenými událostmi zahájil spolek Přemysl svoji činnost, která se od roku 2014 zaměřuje na vzájemné návštěvy provozů, sbližování a společné hledání dalšího blízkého i vzdálenějšího vývoje rodící se české "biodynamické rodiny".